bannière

Shusaku

17 novembre 1852, Honinbo Shusaku (Blanc) gagne de 2 points contre Inoue Matsumoto Inseki (Noir)