bannière

Shusaku

Mars 1842, Honinbo Shuwa (Blanc) gagne de 12 points contre Yasuda Shusaku (Shusaku) (Noir)