bannière

Dictionnaire du go

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z
キリンの首
Kirin no kubi cou de girafe giraffe's neck
Similaire à kirin no kao.
A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z